Vòi rửa Binova VBI-94

1.800.000 1.350.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"D\u1ee4NG C\u1ee4 H\u1ed6 TR\u1ee2, B\u1ea2O QU\u1ea2N","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"V\u00f2i R\u1eeda B\u00e1t - Ch\u1eadu R\u1eeda B\u00e1t","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/voi-rua-bat-chau-rua-bat\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"V\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/voi-rua-binova-vbi-94\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/voi-rua-binova-vbi-94\/#product","name":"V\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/voi-rua-binova-vbi-94\/","description":"V\u00d2I R\u1eecA BINOVA VBI-94 - MUA V\u00d2I R\u1eecA B\u00c1T BINOVA CH\u00cdNH H\u00c3NG \u1ede \u0110\u00c2U?\r\nV\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t t\u1ea1i Malaysia theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a Italy. Ch\u1ea5t li\u1ec7u inox cao c\u1ea5p, kh\u00f4ng g\u1ec9, c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao v\u1edbi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 2 \u0111\u01b0\u1eddng n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng l\u1ea1nh.\r\n\r\nB\u1ea1n \u0111ang t\u00ecm mua v\u00f2i r\u1eeda b\u00e1t gi\u00e1 r\u1ebb m\u00e0 l\u1ea1i ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng? Ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00f2i r\u1eeda \u0111\u1eb9p m\u1eaft, c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao. H\u00e3y \u0111\u1ebfn mua ngay s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i. B\u1ea1n s\u1ebd ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1ec1 m\u1eabu m\u00e3, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 gi\u00e1 th\u00e0nh c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m.\r\n\r\nT\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00f2i r\u1eeda b\u00e1t gi\u00e1 r\u1ebb c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a Italya - th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u nh\u00e0 b\u1ebfp Binova n\u1ed5i ti\u1ebfng tr\u00ean th\u1ebf gi\u1edbi. V\u00e0 1 trong nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a d\u00f2ng Binova l\u00e0 v\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94, \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf sang tr\u1ecdng, \u0111\u1eb9p m\u1eaft v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\r\n\r\nV\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t t\u1ea1i Malaysia theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a Italy.\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 K\u1ef8 THU\u1eacT C\u1ee6A V\u00d2I R\u1eecA BINOVA VBI-94 CH\u00cdNH H\u00c3NG\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova VBI-94\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova Italy\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nV\u00f2i r\u1eeda Binova\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 \u0111\u01b0\u1eddng n\u01b0\u1edbc\r\n02 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 g\u1ea1t n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng l\u1ea1nh\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\r\nInox 304 si\u00eau b\u1ec1n\r\n\r\n\r\n\r\nV\u00f2i r\u1eeda Binova VBI-94 \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n ph\u1ed1i ch\u00ednh h\u00e3ng t\u1ea1i Bepxinhshop.vn. S\u1ea3n ph\u1ea9m an to\u00e0n ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 gi\u00e1 th\u00e0nh t\u1ed1t nh\u1ea5t. V\u1edbi kh\u00e1ch h\u00e0ng mua nhi\u1ec1u s\u1ea3n ph\u1ea9m hay mua s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn, Bepxinhshop s\u1ebd c\u00f3 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh gi\u1ea3m gi\u00e1 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t c\u0169ng nh\u01b0 khuy\u1ebfn m\u1ea1i cho kh\u00e1ch h\u00e0ng. Li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i 0968 045 695 \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u01b0 v\u1ea5n chi ti\u1ebft nh\u1ea5t!\r\n\r\nH\u00e3y nhanh tay l\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00e0 m\u00ecnh \u01b0ng \u00fd nh\u1ea5t nh\u00e9!\r\nShowroom Bepxinhshop.vn\r\nAdd: 173 Trung K\u00ednh \u2013 Y\u00ean H\u00f2a \u2013 C\u1ea7u Gi\u1ea5y \u2013 H\u00e0 N\u1ed9i\r\n\u0110i\u1ec7n tho\u1ea1i: 0968.045.695\r\nEmail: bepxinhshop.vn@gmail.com\r\n&nbsp;","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/voi-rua-binova-vbi-94.jpg","sku":3858,"offers":[{"@type":"Offer","price":"1350000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"1350000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/voi-rua-binova-vbi-94\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}