Máy sấy bát Binova Bi-111-MSB

8.200.000 6.150.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"\u0110I\u1ec6N GIA D\u1ee4NG","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"M\u00e1y S\u1ea5y B\u00e1t","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/may-say-bat\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova Bi-111-MSB","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-111-msb\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-111-msb\/#product","name":"M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova Bi-111-MSB","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-111-msb\/","description":"M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-111-MSB - SANG TR\u1eccNG V\u00c0 HI\u1ec6N \u0110\u1ea0I\u00a0\r\n\u00a0M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB hi\u1ec7n \u0111ang l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00e1 nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng \u01b0a chu\u1ed9ng. B\u1edfi ngo\u00e0i ki\u1ec3u d\u00e1ng sang tr\u1ecdng t\u00f4n th\u00eam v\u1ebb \u0111\u1eb9p cho c\u0103n b\u1ebfp, m\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t c\u00f2n gi\u00fap cho b\u00e1t \u0111\u0129a s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 kh\u1eed khu\u1ea9n hi\u1ec7u qu\u1ea3 mang l\u1ea1i kh\u00f4ng gian b\u1ebfp s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng.\u00a0Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng \u0111\u1ebfn t\u1eeb Italy. M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB lu\u00f4n t\u1ea1o cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng c\u1ea3m gi\u00e1c an t\u00e2m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, an to\u00e0n trong c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng.\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 K\u1ef8 THU\u1eacT\u00a0M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-111-MSB\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova BI-111-MSB\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova\r\n\r\n\r\nPh\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng\r\nKh\u1eed tr\u00f9ng Ozone, tia c\u1ef1c t\u00edm, ozone\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n\r\n\u0110i\u1ec7n t\u1eed\r\n\r\n\r\nPh\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c hi\u1ec3n th\u1ecb\r\n\u0110\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u b\u1ec1 m\u1eb7t\r\nM\u1eb7t Inox, th\u00e2n s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n\r\n\r\n\r\nNhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4\r\n85 \u0111\u1ed9 C\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\/m\u00e0u s\u1eafc\r\nK\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c, ch\u1ecbu nhi\u1ec7t\r\n\r\n\r\nDung t\u00edch\r\n100L\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec7n \u00e1p\r\n220 V\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc\r\n600 x 470 x 620 mm\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc \u00e2m t\u1ee7\r\n580 x 465 x 610 mm\r\n\r\n\r\n\r\nT\u00cdNH N\u0102NG M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-111-MSB\r\n\r\n \tKh\u1eed tr\u00f9ng: \u0110\u00e8n s\u1ea5y tia c\u1ef1c t\u00edm k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ozone lo\u1ea1i b\u1ecf ho\u00e0n to\u00e0n c\u00e1c \u0111\u1ed9c t\u1ed1 g\u00e2y h\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng.\r\n \tCh\u1ebf \u0111\u1ed9 s\u1ea5y: s\u1ea5y n\u00f3ng, kh\u1eed tr\u00f9ng ho\u1eb7c \u0111\u1ed3ng th\u1eddi \u0111\u1eb7t \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3 2 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4 v\u00e0 ti\u1ec7t tr\u00f9ng.\r\n \tH\u00ecnh d\u00e1ng: Nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 \u0111\u1eb9p\r\n \tThi\u1ebft k\u1ebf: Ho\u00e0n h\u1ea3o theo phong c\u00e1ch Ch\u00e2u \u00c2u,\r\n \tH\u1ec7 th\u1ed1ng n\u00fat b\u1ea5m v\u1edbi \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao, k\u1ebft h\u1ee3p m\u00e0n h\u00ecnh hi\u1ec3n th\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed gi\u00fap vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng tr\u1edf l\u00ean d\u1ec5 d\u00e0ng.\r\n\r\nM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB c\u00f3 dung t\u00edch 100l, l\u00f2ng m\u00e1y s\u1ea5y \u0111\u1ee7 r\u1ed9ng r\u00e3i gi\u00fap b\u1ea1n s\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ch\u00e9n \u0111\u0129a trong m\u1ed9t l\u1ea7n.\r\n\u0110\u1eb6C \u0110I\u1ec2M C\u1ee6A M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T BINOVA BI-111-MSB\r\n\r\n \tM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ebf \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4 b\u1eb1ng gi\u00f3 n\u00f3ng tu\u1ea7n ho\u00e0n. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 kh\u1eed tr\u00f9ng b\u1eb1ng tia c\u1ef1c t\u00edm v\u00e0 ozone. M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t gi\u00fap cho b\u00e1t \u0111\u0129a kh\u00f4 r\u00e1o v\u00e0 kh\u1eed khu\u1ea9n. Lo\u1ea1i b\u1ecf ho\u00e0n to\u00e0n \u0111\u1ed9c t\u1ed1 g\u00e2y h\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng. Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 s\u1ea5y kh\u00f4 t\u1ed1i \u0111a c\u1ee7a m\u00e1y l\u00ean t\u1edbi 85 \u0111\u1ed9 C. L\u01b0\u1ee3ng ozone t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng l\u00e0 400mg\/h\/m3. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf gi\u00fap kh\u1eed tr\u00f9ng hi\u1ec7u qu\u1ea3. Thi\u1ebft k\u1ebf m\u00e1y v\u1edbi b\u1ec1 m\u1eb7t m\u00e0u \u0111en sang tr\u1ecdng.\r\n \tM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB s\u1eed d\u1ee5ng ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n d\u00e2n d\u1ee5ng l\u00e0 220V. M\u00e1y ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam. Do \u0111\u00f3 khi s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t\u00a0Binova BI-111-MSB,\u00a0b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n kh\u00f4ng ph\u1ea3i lo l\u1eafng v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, \u0111\u1ed9 b\u1ec1n c\u0169ng nh\u01b0 kh\u1ea3 n\u0103ng ti\u00eau th\u1ee5 \u0111i\u1ec7n.\r\n \tM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB\u00a0\u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u Inox ch\u1eafc ch\u1eafn. Ph\u1ee7 th\u00eam l\u1edbp s\u01a1n \u0111en. Do \u0111\u00f3, thi\u1ebft b\u1ecb n\u00e0y ch\u1ed1ng l\u1ea1i m\u1ecdi s\u1ef1 oxi h\u00f3a, bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i, hoen g\u1ec9 do s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u. M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed1 tr\u00ed v\u1edbi hai t\u1ea7ng s\u1ea5y ri\u00eang bi\u1ec7t, thu\u1eadn ti\u1ec7n khi s\u1eed d\u1ee5ng. H\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1eb1ng c\u1ea3m \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf ngay tr\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t m\u00e1y gi\u00fap b\u1ea1n thao t\u00e1c nhanh ch\u00f3ng.\r\n \tM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t BI-111-MSB c\u00f3 dung t\u00edch 100ml. L\u00f2ng m\u00e1y s\u1ea5y \u0111\u1ee7 r\u1ed9ng r\u00e3i. Gi\u00fap b\u1ea1n s\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ch\u00e9n \u0111\u0129a trong m\u1ed9t l\u1ea7n. Hai ch\u1ebf \u0111\u1ed9 l\u00e0 s\u1ea5y n\u00f3ng v\u00e0 kh\u1eed tr\u00f9ng. Gi\u00fap ch\u00e9n \u0111\u0129a kh\u00f4ng nh\u1eefng kh\u00f4 r\u00e1o ngay c\u1ea3 trong th\u1eddi ti\u1ebft \u1ea9m \u01b0\u1edbt. M\u00e0 c\u00f2n ti\u00eau di\u1ec7t t\u1ea5t c\u1ea3 nh\u1eefng lo\u1ea1i vi khu\u1ea9n hay n\u1ea5m m\u1ed1c. Khi\u1ebfn ch\u00fang kh\u00f4ng c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i x\u00e2m nh\u1eadp g\u00e2y \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng v\u1edbi s\u1ee9c kh\u1ecfe gia \u0111\u00ecnh b\u1ea1n.\r\n \tM\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB\u00a0thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1eb7t \u00e2m t\u1ee7 n\u00ean b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1eafp \u0111\u1eb7t tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0o k\u1ec7 t\u1ee7 b\u1ebfp gia \u0111\u00ecnh. K\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi k\u00edch c\u1ee1 nhi\u1ec1u k\u1ec7 t\u1ee7 b\u1ebfp \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e1n tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng.\r\n\r\nM\u1ed8T S\u1ed0 L\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG M\u00c1Y S\u1ea4Y B\u00c1T\u00a0BINOVA BI-111-MSB\r\n\r\n \tKhi v\u1ec7 sinh m\u00e1y ta n\u00ean d\u00f9ng kh\u0103n v\u1ea3i m\u1ec1m, nh\u00fang n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng v\u00e0 v\u1eaft kh\u00f4 \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh b\u00ean trong v\u00e0 b\u00ean ngo\u00e0i m\u00e1y.\r\n \tTr\u00e1nh d\u00f9ng c\u00e1c v\u1eadt lau s\u1eafc l\u00e0m x\u01b0\u1edbc b\u1ec1 m\u1eb7t k\u00ednh\r\n \tKh\u00f4ng d\u00f9ng c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea9y r\u1eeda c\u00f3 t\u00ednh axit \u0111\u1ec3 lau ch\u00f9i\r\n \t\u0110\u1ec3 m\u00e1y c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao tr\u00e1nh \u0111\u1ec3 nh\u1eefng n\u01a1i \u1ea9m \u01b0\u1edbt, n\u01a1i c\u00f3 nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 cao.\r\n\r\n\u0110\u1ebfn v\u1edbi d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m M\u00e1y s\u1ea5y b\u00e1t Binova BI-111-MSB. H\u1ed9i ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef s\u1ebd lu\u00f4n c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3. Gi\u00fap c\u00e1c chi em ho\u00e0n th\u00e0nh c\u00f4ng vi\u1ec7c n\u1ed9i tr\u1ee3 m\u1ed9t c\u00e1ch d\u1ec5 d\u00e0ng, ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eddi gian \u0111\u1ec1 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u0103m s\u00f3c cho gia \u0111\u00ecnh v\u00e0 b\u1ea3n th\u00e2n nhi\u1ec1u h\u01a1n.\r\n\r\n&nbsp;","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/may-say-bat-binova-bi-111-msb.jpg","sku":4018,"offers":[{"@type":"Offer","price":"6150000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"6150000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-say-bat-binova-bi-111-msb\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}