Máy rửa bát BINOVA BI-70-MRB

22.000.000 12.200.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"\u0110I\u1ec6N GIA D\u1ee4NG","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"M\u00e1y R\u1eeda B\u00e1t","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dien-gia-dung\/may-rua-bat\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t BINOVA BI-70-MRB","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-rua-bat-binova-bi-70-mrb\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-rua-bat-binova-bi-70-mrb\/#product","name":"M\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t BINOVA BI-70-MRB","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-rua-bat-binova-bi-70-mrb\/","description":"\u00a0M\u00c1Y R\u1eecA B\u00c1T BINOVA BI-70-MRB - \u00a0S\u1ea2N PH\u1ea8M C\u1ee6A S\u1ef0 TH\u00d4NG MINH, HI\u1ec6N \u0110\u1ea0I\r\nM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a \u00dd. \u0110\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf sang tr\u1ecdng, \u0111\u1eb9p m\u1eaft, t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u t\u00ednh n\u0103ng.\r\n\r\nX\u00e3 h\u1ed9i c\u00f4ng nghi\u1ec7p h\u00f3a ph\u00e1t tri\u1ec3n, k\u00e9o theo s\u1ef1 d\u1ed3n d\u1eadp, g\u1ea5p g\u00e1p c\u1ee7a h\u00e0ng t\u00e1 c\u00f4ng vi\u1ec7c di\u1ec5n ra trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng h\u00e0ng ng\u00e0y. Ch\u00ednh v\u00ec \u0111i\u1ec1u \u0111\u00f3, \u0111\u00e3 g\u00e2y ra \u00e1p l\u1ef1c v\u00f4 c\u00f9ng l\u1edbn cho ng\u01b0\u1eddi ph\u1ee5 n\u1eef hi\u1ec7n nay. L\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 c\u00e2n b\u1eb1ng gi\u1eefa c\u00f4ng vi\u1ec7c v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh. L\u00e0m th\u1ebf n\u00e0o \u0111\u1ec3 gi\u00fap ch\u1ecb em c\u00f3 th\u1eddi gian \u0111\u1ec3 ho\u00e0n th\u00e0nh t\u1ed1t vi\u1ec7c c\u00f4ng ty. Chu to\u00e0n vi\u1ec7c gia \u0111\u00ecnh v\u00e0 c\u00f3 c\u1ea3 th\u1eddi gian ch\u0103m s\u00f3c cho b\u1ea3n th\u00e2n m\u00ecnh n\u1eefa\u2026\r\n\r\nM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB ra \u0111\u1eddi. Gi\u1ed1ng nh\u01b0 m\u1ed9t s\u1ef1 c\u1ee9u tinh cho h\u1ed9i ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef ng\u00e0y nay.\r\n\r\nM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u b\u00e0 n\u1ed9i tr\u1ee3 tin d\u00f9ng\r\nC\u1ea4U T\u1ea0O C\u1ee6A M\u00c1Y R\u1eecA B\u00c1T BINOVA BI-70-MRB\r\n\r\n\r\n\r\n\u00a0M\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova BI-70-MRB\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 ch\u1ed1ng tr\u00e0n\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 r\u1eeda n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u00e0 kh\u00f3a an to\u00e0n\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nL\u01b0\u1ee3ng n\u01b0\u1edbc ti\u00eau th\u1ee5\r\n13L\r\n\r\n\r\nDung t\u00edch\r\n12 b\u1ed9 b\u00e1t \u0111\u0129a\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\/m\u00e0u s\u1eafc\r\nV\u1ecf Inox s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n m\u00e0u b\u1ea1c\r\n\r\n\r\n\r\n&nbsp;\r\n\u01afU NH\u01af\u1ee2C \u0110I\u1ec2M C\u1ee6A M\u00c1Y R\u1eecA B\u00c1T BINOVA BI-70-MRB\r\nM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova Bi-70-MRB lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u b\u00e0 n\u1ed9i tr\u1ee3 tin d\u00f9ng v\u00ec t\u00ednh \u01b0u vi\u1ec7t c\u1ee7a n\u00f3. D\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng, ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eddi gian. Gi\u1ea3m t\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c c\u00f4ng \u0111o\u1ea1n. H\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho c\u00f4ng vi\u1ec7c b\u1ebfp n\u00fac h\u00e0ng ng\u00e0y. Tuy nhi\u00ean, nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi v\u1eabn c\u00f2n b\u0103n kho\u0103n, do d\u1ef1 khi quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh l\u1ef1a ch\u1ecdn mua s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y. V\u00ec v\u1eady tr\u01b0\u1edbc khi quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh s\u1edf h\u1eefu m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u00ec \u0111\u00f3, \u0111i\u1ec1u quan trong ch\u00fang ta ph\u1ea3i bi\u1ebft r\u00f5 \u01b0u \u0111i\u1ec3m v\u00e0 nh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a\u00a0 n\u00f3 l\u00e0 g\u00ec. \u0110\u1ec3 c\u00f3 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn th\u00f4ng minh nh\u1ea5t, s\u00e1ng su\u1ed1t nh\u1ea5t.\r\n\u01afu \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB:\r\n\r\n \tK\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u1eeba ph\u1ea3i, kh\u00f4ng chi\u1ebfm qu\u00e1 nhi\u1ec1u kh\u00f4ng gian c\u1ee7a ph\u00f2ng b\u1ebfp.\r\n \tC\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 ch\u1ed1ng tr\u00e0n n\u01b0\u1edbc khi s\u1eed d\u1ee5ng, tr\u00e1nh l\u00e3ng ph\u00ed n\u01b0\u1edbc.\r\n \tNgo\u00e0i c\u00e1c ch\u1ebf \u0111\u1ed9 r\u1eeda kh\u00e1c nhau c\u00f2n c\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 r\u1eeda t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng, r\u1eeda n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng di\u1ec7t khu\u1ea9n, ch\u1ec9 c\u1ea7n x\u1ebfp b\u00e1t \u0111\u0129a v\u00e0o m\u00e1y, nh\u1ea5n n\u00fat ch\u1ecdn theo h\u01b0\u1edbng d\u1eabn, m\u00e1y s\u1ebd t\u1ef1 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng.\r\n \tGi\u00fap vi\u1ec7c lau, r\u1eeda b\u00e1t ki\u1ebft ki\u1ec7m th\u1eddi gian h\u01a1n.\r\n \tM\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB th\u1ef1c s\u1ef1 kh\u00f4ng t\u1ed1n \u0111i\u1ec7n, n\u01b0\u1edbc v\u00e0 t\u1ed1n qu\u00e1 nhi\u1ec1u c\u00f4ng nh\u01b0 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi ngh\u0129\r\n \tSo v\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t hi\u1ec7n h\u00e0nh \u0111\u1ec1u ti\u00eau th\u1ee5 t\u1ed1i \u0111a 14L-26L. \u0110\u1ed1i v\u1edbi m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB n\u01b0\u1edbc \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u00e1ng k\u1ec3 kho\u1ea3ng 13L\/ chu tr\u00ecnh.\r\n \tL\u1ef1c r\u1eeda b\u00e1t m\u1ea1nh, s\u1ea1ch s\u00e2u v\u00e0 di\u1ec7t vi khu\u1ea9n cao h\u01a1n g\u1ea5p nhi\u1ec1u l\u1ea7n so v\u1edbi vi\u1ec7c r\u1eeda b\u1eb1ng tay.\r\n \t\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t d\u00f9ng m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB, h\u1ed9i ch\u1ecb em tr\u00e1nh kh\u00f4ng ph\u1ea3i ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi n\u01b0\u1edbc, ch\u1ea5t t\u1ea9y r\u1eeda, n\u00ean kh\u00f4ng h\u1ea1i da tay\r\n\r\nNh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m\u00a0m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB:\r\n\r\n \tV\u00ec l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1edbi n\u00ean gi\u00e1 th\u00e0nh h\u01a1i cao, \u0111\u00e2y l\u00e0 \u0111i\u1ec3m \u00e1i ng\u1ea1i c\u1ee7a h\u1ed9i ch\u1ecb em ph\u1ee5 n\u1eef khi quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea3n ph\u1ea7m n\u00e0y.\r\n\r\nNh\u00ecn chung gia \u0111\u00ecnh n\u00e0o s\u1edf h\u1eefu d\u00f2ng M\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t Binova BI-70-MRB \u0111\u00f3 l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ho\u00e0n h\u1ea3o, v\u00f4 c\u00f9ng y\u00ean t\u00e2m v\u00e0 mang l\u1ea1i nhi\u1ec1u l\u1ee3i \u00edch cho c\u1ea3 gia \u0111\u00ecnh. Tuy nhi\u00ean, n\u1ebfu c\u00f3 \u00fd \u0111\u1ecbnh mua m\u00e1y r\u1eeda b\u00e1t, ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng h\u00e3y c\u00e2n nh\u1eafc gi\u1eefa \u01b0u \u0111i\u1ec3m v\u00e0 nh\u01b0\u01a1c \u0111i\u1ec3m m\u00e0 nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u0111\u00e3 d\u00f9ng v\u00e0 nh\u1eadn x\u00e9t \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0a ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh t\u1ed1t nh\u1ea5t.","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/may-rua-bat-binova-bi-70-mrb.jpg","sku":3966,"offers":[{"@type":"Offer","price":"12200000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"12200000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-rua-bat-binova-bi-70-mrb\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}