Máy hút mùi Binova BI-85-GT-09

7.400.000 5.550.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"M\u00c1Y H\u00daT KH\u00d3I KH\u1eec M\u00d9I","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/may-hut-khoi-khu-mui\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"M\u00e1y H\u00fat M\u00f9i K\u00ednh Cong","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/may-hut-khoi-khu-mui\/may-hut-mui-kinh-cong\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-85-gt-09\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-85-gt-09\/#product","name":"M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-85-gt-09\/","description":"M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-85-GT-09 - M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I CH\u00cdNH H\u00c3NG\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a Italia. M\u00e1y \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, c\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat m\u00f9i l\u1edbn, nhanh g\u1ecdn, l\u00e0m s\u1ea1ch kh\u00f4ng kh\u00ed nhanh ch\u00f3ng.\r\n\r\nBinova Italy l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111\u00e3 quen thu\u1ed9c \u1edf tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t Nam t\u1eeb r\u1ea5t nhi\u1ec1u n\u0103m nay. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a Binova \u0111\u1ec1u \u0111em l\u1ea1i cho kh\u00e1ch h\u00e0ng s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng v\u1ec1 c\u1ea3 m\u1eabu m\u00e3 c\u0169ng nh\u01b0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m. M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 c\u0169ng l\u00e0 1 trong c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 cao v\u1ec1 c\u1ea3 ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng.\r\n\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a Italia, thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, c\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat m\u00f9i l\u1edbn, nhanh g\u1ecdn, l\u00e0m s\u1ea1ch kh\u00f4ng kh\u00ed nhanh ch\u00f3ng.\r\n\u01afU \u0110I\u1ec2M N\u1ed4I B\u1eacT C\u1ee6A M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-85-GT-09\r\n\r\n \tM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 r\u1ea5t th\u00edch h\u1ee3p cho kh\u00f4ng gian nh\u00e0 b\u1ebfp c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi Vi\u1ec7t. Thi\u1ebft k\u1ebf b\u1eaft m\u1eaft, nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 d\u1ec5 l\u1eafp \u0111\u1eb7t. Ki\u1ec3u d\u00e1ng k\u00ednh g\u1eafn t\u01b0\u1eddng c\u00f3 th\u1ec3 g\u1eafn tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0o trong t\u1ee7 b\u1ebfp n\u1ea5u. Gi\u00fap ti\u1ebft ki\u1ec7m kh\u00f4ng gian di\u1ec7n t\u00edch nh\u00e0 b\u1ebfp. T\u1ea1o s\u1ef1 g\u1ecdn g\u00e0ng, s\u1ea1ch s\u1ebd cho nh\u00e0 b\u1ebfp.\r\n \tCh\u1ea5t li\u1ec7u inox 304 cao c\u1ea5p, kh\u00f4ng g\u1ec9 s\u00e9t, an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng. Thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 \u0111\u1ed9 s\u00e1ng b\u00f3ng cao, s\u1ee9c ch\u1ecbu l\u1ef1c v\u00e0 nhi\u1ec7t t\u1ed1t. \u0110\u1ed9 b\u1ec1n cao, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng trong th\u1eddi gian d\u00e0i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ec1 m\u1eb7t m\u00e1y ph\u1eb3ng, tr\u01a1n, d\u1ec5 v\u1ec7 sinh v\u00e0 lau ch\u00f9i. \u0110em \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ho\u00e0n h\u1ea3o, sang tr\u1ecdng cho c\u0103n b\u1ebfp.\r\n \tB\u00ean trong\u00a0m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed9ng c\u01a1 turbin \u0111\u00f4i. \u0110\u1ea9y c\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat l\u00ean \u0111\u1ebfn 950m3\/h. L\u1ef1c h\u00fat m\u1ea1nh v\u00e0 kh\u1ecfe gi\u00fap lo\u1ea1i b\u1ecf t\u1ea5t c\u1ea3 b\u1ee5i b\u1ea9n, m\u00f9i kh\u00f3 ch\u1ecbu c\u1ee7a \u0111\u1ed3 \u0103n sau khi n\u1ea5u.\r\n \tM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 s\u1eed d\u1ee5ng ph\u00edm nh\u1ea5n ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u1edbi 3 m\u1ee9c \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n. Gi\u00fap \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i b\u1ebfp tr\u1ef1c ti\u1ebfp trong khi n\u1ea5u. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ec9nh t\u1eeb m\u1ee9c h\u00fat th\u1ea5p nh\u1ea5t l\u00ean m\u1ee9c h\u00fat cao nh\u1ea5t.\r\n \t\u0110\u1ed9 \u1ed3n c\u1ee7a m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binoav BI-85-GT-09 \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n qu\u1ed1c t\u1ebf. B\u1edfi n\u00f3 ki\u1ec3m so\u00e1t m\u1ee9c \u0111\u1ed9 g\u00e2y \u1ed3n trong khi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. Khi m\u00e1y ch\u1ea1y \u1edf m\u1ee9c cao nh\u1ea5t th\u00ec \u0111\u1ed9 \u1ed3n t\u1ed1i \u0111a c\u0169ng ch\u1ec9 d\u01b0\u1edbi 48db.\r\n \tL\u01b0\u1edbi l\u1ecdc h\u1ee3p kim d\u00e0y gi\u00fap ng\u0103n kh\u00f4ng cho t\u1ea1p b\u1ee5i, l\u1edbp d\u1ea7u m\u1ee1 b\u00e1m v\u00e0o \u0111\u1ed9ng c\u01a1. L\u00e0m h\u01b0 h\u1ea1i \u0111\u1ebfn m\u00e1y gi\u00fap t\u0103ng tu\u1ed5i th\u1ecd v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n.\r\n \tC\u01a1 ch\u1ebf ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09 l\u00e0 kh\u1eed m\u00f9i tr\u1ef1c ti\u1ebfp b\u1eb1ng than ho\u1ea1t t\u00ednh. Th\u1ea3i kh\u00ed ra ngo\u00e0i b\u1eb1ng \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng d\u1eabn. K\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng l\u00e0 150mm.\r\n \tNgo\u00e0i ch\u1ee9c n\u0103ng d\u00f9ng \u0111\u1ec3 trang tr\u00ed th\u00ec \u0111\u00e8n halogen s\u1ebd gi\u00fap cho kh\u00f4ng gian nh\u00e0 b\u1ebfp \u0111\u01b0\u1ee3c s\u00e1ng \u0111\u1ec1u khi n\u1ea5u n\u01b0\u1edbng. H\u1ea1n ch\u1ebf x\u1ea3y ra s\u1ef1 c\u1ed1 x\u1ea3y ra khi n\u1ea5u n\u01b0\u1edbng v\u00e0o bu\u1ed5i t\u1ed1i.\r\n\r\n\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-85-GT-09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova BI-85-GT-09\r\n\r\n\r\nKi\u1ec3u d\u00e1ng\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i \u1ed1ng kh\u00f3i\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 \u0111\u1ed9ng c\u01a1\r\n02 m\u00f4 t\u01a1\r\n\r\n\r\nC\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat\r\n950 m3\/h\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 kh\u1eed m\u00f9i b\u1eb1ng than ho\u1ea1t t\u00ednh\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 h\u00fat \u0111\u1ea9y ra ngo\u00e0i qua \u1ed1ng tho\u00e1t\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 t\u1ed1c \u0111\u1ed9\r\n3 t\u00f4\u0301c \u0111\u1ed9\r\n\r\n\r\nB\u00f4\u0323 l\u1ecdc m\u1ee1\r\nM\u00e0ng l\u1ecdc b\u1eb1ng than + nh\u00f4m\r\n\r\n\r\n\u0110\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng\r\nHalogen\r\n\r\n\r\nPh\u00edm \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n\r\nPh\u00edm nh\u1ea5n\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\/m\u00e0u s\u1eafc\r\nInox, k\u00ednh cong\r\n\r\n\r\nT\u1ed5ng \u0111i\u1ec7n n\u0103ng ti\u00eau th\u1ee5\r\n270 W\/h\r\n\r\n\r\n\u0110\u1ed9 \u1ed3n t\u1ed1i \u0111a\r\n48 dB\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\n900 mm\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u01b0\u1eddng tho\u00e1t\r\n150 mm\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec7n ngu\u1ed3n\r\n220V\r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed8T S\u1ed0 L\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-85-GT-09\r\n\r\n\r\n \tKh\u00f4ng r\u00fat, c\u1eafm ph\u00edch \u0111i\u1ec7n b\u1eb1ng tay \u01b0\u1edbt.\r\n \tKh\u00f4ng r\u00fat ph\u00edch \u0111i\u1ec7n b\u1eb1ng c\u00e1ch d\u00f9ng tay k\u00e9o d\u00e2y \u0111i\u1ec7n.\r\n \t\u00a0Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1eadt hai n\u00fat c\u00f4ng t\u1eafc c\u00f9ng m\u1ed9t l\u00fac.\r\n \tV\u1ec7 sinh th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean 1 \u0111\u1ebfn 2 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n. \u0110\u1ea3m b\u1ea3o cho m\u00e1y lu\u00f4n s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ed1t.\r\n \tC\u1ea7n thay than ho\u1ea1t t\u00ednh 6 th\u00e1ng v\u00e0 b\u1ea3o tr\u00ec m\u00e1y 12 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n \u0111\u1ec3 gi\u00fap m\u00e1y ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng hi\u1ec7u qu\u1ea3 v\u00e0 k\u00e9o d\u00e0i tu\u1ed5i th\u1ecd.\r\n\r\n\u0110\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu chi\u1ebfc m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-85-GT-09, b\u1ea1n h\u00e3y li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i qua s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i 0968 045 695 \u0111\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e1y h\u00fat mang l\u1ea1i cho kh\u00f4ng gian gia \u0111\u00ecnh trong l\u00e0nh, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n .","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/may-hut-mui-binova-bi-85-gt-09.jpg","sku":"BI-72-GT-09-1","offers":[{"@type":"Offer","price":"5550000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"5550000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-85-gt-09\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}