Máy hút mùi Binova BI-75-GT-09

15.000.000 11.250.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"M\u00c1Y H\u00daT KH\u00d3I KH\u1eec M\u00d9I","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/may-hut-khoi-khu-mui\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"M\u00e1y H\u00fat M\u00f9i Toa Inox","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/may-hut-khoi-khu-mui\/may-hut-mui-toa-inox\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-75-gt-09\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-75-gt-09\/#product","name":"M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-75-gt-09\/","description":"M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-75-GT-09 - M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I B\u1ebeP GI\u00c1 R\u1eba\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i n\u1ed5i ti\u1ebfng c\u1ee7a Italia. M\u00e1y \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, c\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat m\u00f9i l\u1edbn, nhanh g\u1ecdn, l\u00e0m s\u1ea1ch kh\u00f4ng kh\u00ed nhanh ch\u00f3ng.\r\n\r\nBinova Italy l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111\u00e3 quen thu\u1ed9c \u1edf tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t Nam t\u1eeb r\u1ea5t nhi\u1ec1u n\u0103m nay. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a Binova \u0111\u1ec1u \u0111em l\u1ea1i cho kh\u00e1ch h\u00e0ng s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng v\u1ec1 c\u1ea3 m\u1eabu m\u00e3 c\u0169ng nh\u01b0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m. M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 c\u0169ng l\u00e0 1 trong c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 cao v\u1ec1 c\u1ea3 ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng.\r\n\r\nTh\u00e2n m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u b\u1ec1n b\u1ec9, s\u00e1ng b\u00f3ng, b\u1ec1n m\u00e0u theo th\u1eddi gian v\u00e0 v\u1ec7 sinh d\u1ec5 d\u00e0ng.\r\n\u01afU \u0110I\u1ec2M N\u1ed4I B\u1eacT C\u1ee6A M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-75-GT-09\r\n- Th\u00e2n m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 l\u00e0m b\u1eb1ng inox b\u1ec1n b\u1ec9, s\u00e1ng b\u00f3ng, b\u1ec1n m\u00e0u theo th\u1eddi gian v\u00e0 v\u1ec7 sinh d\u1ec5 d\u00e0ng. \u0110\u1ed9ng c\u01a1 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng b\u1eb1ng turbin \u0111\u00f4i r\u1ea5t m\u1ea1nh. Hai \u0111\u00e8n halogen chi\u1ebfu s\u00e1ng khu v\u1ef1c nh\u00e0 b\u1ebfp n\u1ea5u \u0103n.\r\n\r\n- Ph\u00edm \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n c\u1ee7a m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 b\u1eb1ng ph\u00edm c\u01a1, d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi 3 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh linh ho\u1ea1t. C\u00f4ng su\u1ea5t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng l\u1edbn 950m3\/h, l\u1ef1c h\u00fat m\u1ea1nh gi\u00fap h\u00fat l\u01b0\u1ee3ng l\u1edbn kh\u00f3i trong th\u1eddi gian ng\u1eafn.\r\n\r\n- M\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09 c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng kh\u1eed m\u00f9i tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u00e0 t\u00ednh n\u0103ng tu\u1ea7n ho\u00e0n. T\u00ednh n\u0103ng kh\u1eed m\u00f9i tr\u1ef1c ti\u1ebfp gi\u00fap m\u00e1y h\u00fat v\u00e0 \u0111\u1ea9y m\u00f9i tr\u1ef1c ti\u1ebfp ra ngo\u00e0i b\u1eb1ng \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng tho\u00e1t. M\u00f9i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00fat 1 c\u00e1ch tri\u1ec7t \u0111\u1ec3.\r\n\r\n- T\u00ednh n\u0103ng d\u00f9ng than ho\u1ea1t t\u00ednh gi\u00fap kh\u1eed m\u00f9i t\u1ea1i ch\u1ed7. \u0110\u1ed9 \u1ed3n t\u1ed1i \u0111a c\u1ee7a m\u00e1y th\u1ea5p, m\u00e1y ch\u1ea1t \u00eam, kh\u00f4ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn sinh ho\u1ea1t c\u1ee7a gia \u0111\u00ecnh.\r\n\r\n- To\u00e0n b\u1ed9 th\u00e2n v\u1ecf \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng inox s\u00e1ng b\u00f3ng b\u1ec1n m\u00e0u theo th\u1eddi gian, v\u1ec7 sinh \u0111\u01a1n gi\u1ea3n.\r\n\r\n-\u00a0 L\u01b0\u1edbi l\u1ecdc h\u1ee3p kim nh\u00f4m d\u00e0y gi\u00fap ng\u0103n ng\u1eeba d\u1ea7u m\u1ee1 b\u00e1m v\u00e0o b\u00ean trong. M\u00e1y trang b\u1ecb nhi\u1ec1u n\u1ea5c t\u1ed1c \u0111\u1ed9 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u1eebng m\u00f3n n\u1ea5u nh\u01b0 lu\u1ed9c, r\u00e1n x\u00e0o.....\r\n\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-75-GT-09\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova BI-75-GT-09\r\n\r\n\r\nKi\u1ec3u d\u00e1ng\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i \u1ed1ng kh\u00f3i\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nM\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 \u0111\u1ed9ng c\u01a1\r\n01 m\u00f4 t\u01a1\r\n\r\n\r\nC\u00f4ng su\u1ea5t h\u00fat\r\n900 m3\/h\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 kh\u1eed m\u00f9i b\u1eb1ng than ho\u1ea1t t\u00ednh\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 h\u00fat \u0111\u1ea9y ra ngo\u00e0i qua \u1ed1ng tho\u00e1t\r\nC\u00f3\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 t\u1ed1c \u0111\u1ed9\r\n3 t\u00f4\u0301c \u0111\u1ed9\r\n\r\n\r\nB\u00f4\u0323 l\u1ecdc m\u1ee1\r\nM\u00e0ng l\u1ecdc b\u1eb1ng than + nh\u00f4m\r\n\r\n\r\n\u0110\u00e8n chi\u1ebfu s\u00e1ng\r\nLed\r\n\r\n\r\nPh\u00edm \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n\r\nC\u1ea3m \u1ee9ng\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\/m\u00e0u s\u1eafc\r\nInox, k\u00ednh \u0111en\r\n\r\n\r\nT\u1ed5ng \u0111i\u1ec7n n\u0103ng ti\u00eau th\u1ee5\r\n270 W\/h\r\n\r\n\r\n\u0110\u1ed9 \u1ed3n t\u1ed1i \u0111a\r\n&lt; 48 dB\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\n900 mm\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u01b0\u1eddng tho\u00e1t\r\n150 mm\r\n\r\n\r\n\u0110i\u1ec7n ngu\u1ed3n\r\n220V\r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed8T S\u1ed0 L\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG M\u00c1Y H\u00daT M\u00d9I BINOVA BI-75-GT-09\r\n\r\n\r\n \tKh\u00f4ng n\u00ean cho tr\u1ebb em hay ng\u01b0\u1eddi \u0111ang \u1ed1m y\u1ebfu s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y.\r\n \tN\u1ebfu b\u00f3ng \u0111\u00e8n b\u1ecb h\u1ecfng th\u00ec ph\u1ea3i li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi th\u1ee3 \u0111\u1ec3 thay b\u00f3ng m\u1edbi, \u0111\u1ec1 ph\u00f2ng b\u1ecb h\u1edf \u0111i\u1ec7n.\r\n \tKh\u00f4ng r\u00fat, c\u1eafm ph\u00edch \u0111i\u1ec7n b\u1eb1ng tay \u01b0\u1edbt.\r\n \tKh\u00f4ng r\u00fat ph\u00edch \u0111i\u1ec7n b\u1eb1ng c\u00e1ch d\u00f9ng tay k\u00e9o d\u00e2y \u0111i\u1ec7n.\r\n \t\u00a0Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1eadt hai n\u00fat c\u00f4ng t\u1eafc c\u00f9ng m\u1ed9t l\u00fac.\r\n \tV\u1ec7 sinh th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean 1 \u0111\u1ebfn 2 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n. \u0110\u1ea3m b\u1ea3o cho m\u00e1y lu\u00f4n s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng t\u1ed1t.\r\n \tC\u1ea7n thay than ho\u1ea1t t\u00ednh 6 th\u00e1ng v\u00e0 b\u1ea3o tr\u00ec m\u00e1y 12 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n \u0111\u1ec3 gi\u00fap m\u00e1y ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng hi\u1ec7u qu\u1ea3 v\u00e0 k\u00e9o d\u00e0i tu\u1ed5i th\u1ecd.\r\n\r\n\u0110\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu chi\u1ebfc m\u00e1y h\u00fat m\u00f9i Binova BI-75-GT-09, b\u1ea1n h\u00e3y li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i qua s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i 0968 045 695 \u0111\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e1y h\u00fat mang l\u1ea1i cho kh\u00f4ng gian gia \u0111\u00ecnh trong l\u00e0nh, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n .","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/may-hut-mui-binova-bi-75-gt-09.jpg","sku":"BI-75-GT-09","offers":[{"@type":"Offer","price":"11250000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"11250000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/may-hut-mui-binova-bi-75-gt-09\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}