Chậu rửa Binova CBI-8648

2.800.000 1.900.000

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"D\u1ee4NG C\u1ee4 H\u1ed6 TR\u1ee2, B\u1ea2O QU\u1ea2N","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"V\u00f2i R\u1eeda B\u00e1t - Ch\u1eadu R\u1eeda B\u00e1t","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/dung-cu-ho-tro-bao-quan\/voi-rua-bat-chau-rua-bat\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Ch\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/chau-rua-binova-cbi-8648\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/chau-rua-binova-cbi-8648\/#product","name":"Ch\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/chau-rua-binova-cbi-8648\/","description":"CH\u1eacU R\u1eecA BINOVA CBI-8648 - MUA CH\u1eacU R\u1eecA B\u00c1T \u0110\u00d4I \u1ede \u0110\u00c2U?\r\nCh\u1eadu r\u1eeda b\u00e1t l\u00e0 1 trong nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu c\u1ee7a ph\u00f2ng b\u1ebfp. Ch\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a Italya \u00e9p li\u1ec1n kh\u00f4ng h\u00e0n m\u00e0i. Ch\u1ea5t li\u1ec7u inox kh\u00f4ng g\u1ec9, \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao. L\u00f2ng ch\u1eadu s\u00e2u, kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5 n\u01b0\u1edbc. An to\u00e0n v\u1edbi s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a gia \u0111\u00ecnh v\u00e0 th\u00e2n thi\u1ec7n v\u1edbi m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng.\r\n\r\nCh\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648 \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1eb9p m\u1eaft, sang trong r\u1ea5t ti\u1ec7n \u00edch v\u1edbi c\u00e1c b\u00e0 n\u1ed9i tr\u1ee3. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, t\u0103ng th\u00eam v\u1ebb \u0111\u1eb9p th\u1ea9m m\u1ef9 cho c\u0103n b\u1ebfp.\r\n\r\nCh\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u1ee7a Italya \u00e9p li\u1ec1n kh\u00f4ng h\u00e0n m\u00e0i, ch\u1ea5t li\u1ec7u inox kh\u00f4ng g\u1ec9, \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\r\nTH\u00d4NG S\u1ed0 K\u1ef8 THU\u1eacT C\u1ee6A CH\u1eacU R\u1eecA BINOVA CBI-8648\r\n\r\n\r\n\r\nM\u00e3 s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nBinova CBI-8648\r\n\r\n\r\nH\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t\r\nBinova ch\u00ednh h\u00e3ng\r\n\r\n\r\nLo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\nCh\u1eadu r\u1eeda Binova\r\n\r\n\r\nS\u1ed1 \u0111\u01b0\u1eddng n\u01b0\u1edbc\r\n02\r\n\r\n\r\nKi\u1ec3u d\u00e1ng\r\n2 h\u1ed1\r\n\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u\r\nInox\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc\r\n860 x 480 x 230 mm\r\n\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc c\u1eaft \u0111\u00e1\r\n835 x 455 mm\r\n\r\n\r\n\r\nH\u01af\u1edaNG D\u1eaaN L\u1eaeP CH\u1eacU R\u1eecA BINOVA CBI-8648\r\nB\u01b0\u1edbc 1:\u00a0V\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng c\u1ea5p n\u01b0\u1edbc b\u1eb1ng c\u00e1ch m\u1edf to\u00e0n b\u1ed9 van nh\u00e1nh v\u00e0 van t\u1ed5ng c\u1ee7a h\u1ec7 th\u1ed1ng \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng. \u0110\u1ea3m b\u1ea3o cho ngu\u1ed3n n\u01b0\u1edbc lu\u00f4n s\u1ea1ch trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng.\r\nB\u01b0\u1edbc 2:\u00a0Ti\u1ebfn h\u00e0nh l\u1eafp gio\u0103ng cao su v\u00e0o th\u00e2n v\u00f2i. L\u1eafp v\u00f2i v\u00e0o ch\u1eadu th\u00f4ng qua l\u1ed7 kho\u00e9t b\u00ean d\u01b0\u1edbi ch\u1eadu b\u1eb1ng ch\u00e2n c\u1ea5p \u0111i k\u00e8m. L\u01b0u \u00fd ph\u1ea3i l\u1eafp lu\u00f4n t\u1ea5m \u0111\u1ecbnh v\u1ecb, mi\u1ebfng \u0111\u1ec7m cao su v\u00e0o \u0111\u1ec3 ch\u1eadu \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh ch\u1eafc ch\u1eafn.\r\nB\u01b0\u1edbc 3:\u00a0B\u01b0\u1edbc cu\u1ed1i c\u00f9ng l\u00e0 ho\u00e0n thi\u1ec7n \u0111\u01b0\u1eddng c\u1ea5p n\u01b0\u1edbc. Ta l\u1eafp c\u1ea3 2 d\u00e2y c\u1ea5p n\u01b0\u1edbc n\u00f3ng v\u00e0 l\u1ea1nh v\u00e0o \u0111\u01b0\u1eddng c\u1ea5p n\u01b0\u1edbc c\u1ee7a v\u00f2i.\r\n\r\nM\u1ed8T S\u1ed0 L\u01afU \u00dd KHI S\u1eec D\u1ee4NG CH\u1eacU R\u1eecA BINOVA CBI-8648\r\n\r\n \tD\u1ecdn d\u1eb9p s\u1ea1ch khu v\u1ef1c l\u1eafp \u0111\u1eb7t \u0111\u1ec3 thu\u1eadn ti\u1ec7n cho qu\u00e1 tr\u00ecnh l\u1eafp \u0111\u1eb7t v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ec3 ki\u1ec3m tra khi x\u1ea3y ra s\u1ef1 c\u1ed1.\r\n \tKh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ed5 c\u00e1c ch\u1ea5t t\u1ea9y r\u1eeda c\u00f3 t\u00ednh axit cao v\u00e0o ch\u1eadu r\u1eeda, b\u1edfi ch\u00fang s\u1ebd l\u00e0m \u0103n m\u00f2n ch\u1eadu.\r\n \tTh\u01b0\u1eddng xuy\u00ean v\u1ec7 sinh v\u00e0 ki\u1ec3m tra khay \u0111\u1ef1ng r\u00e1c c\u1ee7a ch\u1eadu r\u1eeda Binova CBI-8648 \u0111\u1ec3 kh\u00f4ng l\u00e0m t\u1eafc ngh\u1ebdn \u1ed1ng tho\u00e1t n\u01b0\u1edbc.\r\n \tKh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ebb v\u00f2i l\u00ean xu\u1ed1ng hay xoay qua l\u1ea1i nhi\u1ec1u v\u00ec n\u00f3 s\u1ebd d\u1ec5 khi\u1ebfn v\u00f2i b\u1ecb g\u00e3y v\u00e0 r\u1ec9 n\u01b0\u1edbc ra ngo\u00e0i.","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/chau-rua-binova-CBI-8648.jpg","sku":3849,"offers":[{"@type":"Offer","price":"1900000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"1900000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/chau-rua-binova-cbi-8648\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}