Dao Ceramic Mori 3 Inch Moriitalia

135.000

Thông Tin Chung Của Dao Ceramic Mori 3 Inch Moriitalia:

– Chất liệu: Gốm Ceramic

– Vật liệu tay cầm: Silicone

– Kích thước: dài 7.6 cm

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"B\u1ed8 DAO TH\u1edaT","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/bo-dao-thot-nha-bep\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"Dao L\u1ecdc Th\u1ecbt, C\u00e1","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/bo-dao-thot-nha-bep\/dao-loc-thit-ca\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Dao Ceramic Mori 3 Inch Moriitalia","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cucina-4-mon-sao-chep\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cucina-4-mon-sao-chep\/#product","name":"Dao Ceramic Mori 3 Inch Moriitalia","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cucina-4-mon-sao-chep\/","description":"Th\u00f4ng Tin Chung\u00a0C\u1ee7a\u00a0Dao Ceramic Mori 3 Inch Moriitalia:\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: G\u1ed1m Ceramic\r\n\r\n- V\u1eadt li\u1ec7u tay c\u1ea7m: Silicone\r\n\r\n- K\u00edch th\u01b0\u1edbc: d\u00e0i 7.6 cm","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/dao-ceramic-mori-3-inch.jpg","sku":"MR100064","offers":[{"@type":"Offer","price":"135000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"135000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cucina-4-mon-sao-chep\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}