Bộ Dao CS Nolre 6 Món (5 dao+1 đế)

2.156.000

Thông Tin Chung Của Bộ Dao CS Nolre 6 Món:

– Màu sắc: Lưỡi màu thép không gỉ tay cầm màu đen.

– Chất liệu: Thép không gỉ 3Cr13.

– Bộ dao gồm:

1 đế gỗ.
1 dao cắt thái lớn, kích thước lưỡi dao 19.5cm.
1 dao cắt đa năng, kích thước lưỡi dao 19.5 cm.
1 dao cắt thịt, kích thước lưỡi dao 19.5cm.
1 dao gọt tỉa, kích thước lưỡi dao 11cm.
1 dao tỉa, kích thước lưỡi dao 8.5cm.

 

Hotline: 8h - 22h
Giao hàng miễn phí:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >1.000.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng>2.000.0000đ
Call Now Button
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"B\u1ed8 DAO TH\u1edaT","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/bo-dao-thot-nha-bep\/"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"B\u1ed9 Dao Nh\u00e0 B\u1ebfp","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/danh-muc\/bo-dao-thot-nha-bep\/bo-dao-nha-bep\/"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"B\u1ed9 Dao CS Nolre 6 M\u00f3n (5 dao+1 \u0111\u1ebf)","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cs-nolre-6-mon-5-dao-1-de\/"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cs-nolre-6-mon-5-dao-1-de\/#product","name":"B\u1ed9 Dao CS Nolre 6 M\u00f3n (5 dao+1 \u0111\u1ebf)","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cs-nolre-6-mon-5-dao-1-de\/","description":"Th\u00f4ng Tin Chung\u00a0C\u1ee7a\u00a0B\u1ed9 Dao CS Nolre 6 M\u00f3n:\r\n- M\u00e0u s\u1eafc: L\u01b0\u1ee1i m\u00e0u th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9 tay c\u1ea7m m\u00e0u \u0111en.\r\n\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Th\u00e9p kh\u00f4ng g\u1ec9 3Cr13.\r\n\r\n- B\u1ed9 dao g\u1ed3m:\r\n\r\n1 \u0111\u1ebf g\u1ed7.\r\n1 dao c\u1eaft th\u00e1i l\u1edbn, ki\u0301ch th\u01b0\u01a1\u0301c l\u01b0\u01a1\u0303i dao 19.5cm.\r\n1 dao c\u1eaft \u0111a n\u0103ng, ki\u0301ch th\u01b0\u01a1\u0301c l\u01b0\u01a1\u0303i dao 19.5 cm.\r\n1 dao c\u1eaft th\u1ecbt, ki\u0301ch th\u01b0\u01a1\u0301c l\u01b0\u01a1\u0303i dao 19.5cm.\r\n1 dao g\u1ecdt t\u1ec9a, ki\u0301ch th\u01b0\u01a1\u0301c l\u01b0\u01a1\u0303i dao 11cm.\r\n1 dao t\u1ec9a, ki\u0301ch th\u01b0\u01a1\u0301c l\u01b0\u01a1\u0303i dao 8.5cm.\r\n\r\n&nbsp;","image":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/bo-dao-cs-nolre-6-mon.jpg","sku":"023195","offers":[{"@type":"Offer","price":"2156000","priceValidUntil":"2020-12-31","priceSpecification":{"price":"2156000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn\/san-pham\/bo-dao-cs-nolre-6-mon-5-dao-1-de\/","seller":{"@type":"Organization","name":"bepxinhshop.vn","url":"https:\/\/bepxinhshop.vn"}}]}]}